Publikáció készült a ‘team flow’ jelenségről

Az eNeuro tudományos szaklapban idén, 2021-ben került publikálásra az a tanulmány, ami kifejezetten a ‘team flow’, vagyis a csoportharmónia (közös áramlásélmény) neurális korrelációit, együtthatóit vizsgálta. Ez a bizonyítás is alátámasztja saját kutatásainkat és tapasztalatainkat a témában.

A teljes publikáció ITT található, címe: „A team flow egy egyedülálló tudatállapot, amely fokozott információintegrációhoz és agyközi szinkronhoz kapcsolódik”

A publikáció kivonata:
„A ‘team flow’ alakul ki, amikor egy csoport erős elkötelezettséggel dolgozik egy cél elérése érdekében, amelyre példát általában az teljesítőképességben és sportban látunk leggyakrabban megmutatkozni.
A team flow lehetővé teszi a pozitív tapasztalatok növekedését az egyéni flow élményhez vagy a rendszeres szocializációhoz képest. Ennek a fokozott viselkedési állapotnak az idegi alapja azonban továbbra sem világos. Ebben a tanulmányban azonosítottuk az emberi résztvevők csoportharmóniájának idegi korrelációit egy zenei ritmusfeladat segítségével, EEG (electroencephalogram) hiperszkenneléssel.

A kísérleti kezelések állandó szinten tartották a motoros feladatot, miközben megszakították az ennek megfelelő hedonikus zenét, hogy megzavarják a flow állapotot, vagy elzárják a partner pozitív visszajelzéseit, hogy akadályozzák a csapat interakcióját.
Ezeket a manipulációkat pszichometriai értékelések és az áramlás mélységére vonatkozó objektív mérés segítségével validáltuk, amely a feladat szempontjából irreleváns hallás-inger által kiváltott potenciálját használja fel.
A spektrális teljesítmény-elemzés mind a fejbőr érzékelőin, mind az anatómiai forrásszinteken nagyobb béta-gamma-teljesítményt mutatott ki, amely a team flow-ra jellemző a bal középső temporális kéregben.

Az ok-okozati kölcsönhatások elemzése feltárta, hogy a bal középső halántékkéreg az információfeldolgozás vonalán van, és információkat kap az áramlást vagy társadalmi állapotokat kódoló területekről. A bal középső temporális kéreg jelentősen hozzájárul az információk integrálásához. Sőt, azt találtuk, hogy a team flow javítja az agyak közötti globális integrált információkat és a neurális szinkronizációt. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a team flow idegi korrelátumai megkülönböztethető agyi állapotot idéznek elő. Eredményeink neurokognitív mechanizmust javasolnak ennek az egyedülálló élménynek a létrehozására.

KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁS
Ez a beszámoló neurális bizonyítékokat mutat be arra vonatkozóan, hogy az csoportos áramlási állapotba (team flow, mint rendkívül pozitív tapasztalati állapot) kerülő csoportok egyedi agyi állapota megkülönböztethető a hétköznapi flow élménytől, illetve társadalmi állapotoktól.
Létrehoztunk egy új, objektív idegi áramlásmérést, amely ugyanakkor összhangban van a szubjektív jelentésekkel. A bal középső temporális kéregben azonosítottuk a csoportos áramlási állapot (team flow) idegi markereit. Megmutattuk, hogy a bal középső temporális kéreg egyedülálló ok-okozati összefüggéssel rendelkezik, és hozzájárult az információintegrációhoz a team flow állapot során. Végül megmutattuk, hogy a team flow egy független agyközi állapot, ami fokozott információintegrációval és idegi szinkronnal jár együtt. Az itt bemutatott adatok a team flow neurokognitív mechanizmusára utalnak.”

Friss hírek

Team Flow a világ körül

Team Flow a világ körül

2021. elején cégünket beválasztották a Külgazdasági és Külügyminisztérium által szervezett Smart Hungary utazókiállítás résztvevői közé.

További hírek