II. Közös pilot projektünk a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal

2019 nyarán cégünk további felkérést kapott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácstól, hogy folytassunk le egy újabb kutatói pilot programot a Tanács által összeállított Élménypedagógia tanfolyamukkal kapcsolatosan. Ezt a projektet is sikerrel zártuk, további együttműködésekről egyeztetések zajlanak.

A projekt célja

A cél az volt, hogy a Team Flow rendszer csoportos agyhullám mérésére alkalmas funkcióját felhasználva mérésekkel és matematikai elemzéssel kíséreljük meg igazolni, hogy az élménypedagógia program hatása a résztvevők agyhullámváltozásai tekintetében is megmutatkozik és valóban képes új alapokra helyezni a figyelmüket, összetartásukat.

A projekt menete

A program során a résztvevőket 5 napon át mértük 3 csoportra osztva különféle élménypedagógiai és Team Flow tréningprogramok alatt. Ezen kívül még két tréneri csoport is mérésre került. A méréseket egyszerűen kezelhető és kényelmesen viselhető Muse EEG készülékekkel hajtottuk végre a Team Flow egyedi szoftveréhez hozzárendelve.

A projekt eredménye

A mérési eredmények elemzése azt mutatja, hogy az Élménypedagógiai program hatásossága a fiziológiai jelek szintjén visszaigazolt. A program hatásának jellemzője, hogy az utólagos mérések teamflow-értékeinek trendjei magasabbak, mint a program előtti teamflow-értékek trendjei. Az adatok elemzése az egyéni agyhullámtartományok értékei kapcsán (azaz magatartásformákhoz és mentális tevékenységekhez tartozó indikátorok) és a csoportos feladatatok, a résztvevők csoportkohéziója kapcsán is visszaigazolta a program hatásosságát.

A tréneri és a résztvevői csoportok között egyértelmű különbség volt látható. A tréneri csoportok teamflow értékei magasabbak, amik jól jelzik a trénerek összeszokottságát, a már egymással kiépült összhangot és együttműködési képességeket. A heti mérések eredményeinek elemzésekor a cirkaszemidián ritmus (a fáradtsági tényező) is megmutatkozott a résztvevők agyhullámaiban heti és napi bontásban is. Összevont eredményeik alapján a program végére a résztvevők 73%-a esetében az alfa tartományhoz tartozó mentális tevékenységek előtérbe kerültek, az állapotot könnyebben érik el.

A rendszereink

A Team Flow Measure, Team Flow Single és Team Flow Coach rendszer alkalmas arra, hogy az agyi jeleket frekvenciatartományonként (agyhullámonként) elkülönítse és különbséget tegyen az agyféltekékről érkező jelek és tudatállapotok között. A rendszerhez tartozó kiértékelő program és matematikai/statisztikai módszereink segítségével meg tudjuk állapítani a mért alanyok optimális tevékenységéhez tartozó zónákat, illetve megállapításokat tudunk tenni a mért alanyok aktuális stressz-szintjére és fókuszálási képességeire.

Az optimális zóna eléréséhez, tudatosításához, megtartásához tréningjavaslatokat tudunk adni. Rendelkezünk az ebből a célból fejlesztett harmonizáló, fejlesztő gyakorlatokkal, játékokkal, így a rendszer használatával felmérni és tanítani is tudjuk a stressz csökkentésének módjait és a kívánt tudatállapotok elérését.

Mindez sokrétűen hasznosítható büntetésvégrehajtási intézményekben, illetve bármilyen munkahelyi vagy fokozott stresszfaktorú környezetben.

Friss hírek

Team Flow a világ körül

Team Flow a világ körül

2021. elején cégünket beválasztották a Külgazdasági és Külügyminisztérium által szervezett Smart Hungary utazókiállítás résztvevői közé.

További hírek