II. Közös pilot projektünk a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal

2019 nyarán cégünk további felkérést kapott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácstól, hogy folytassunk le egy újabb kutatói pilot programot a Tanács által összeállított Élménypedagógia tanfolyamukkal kapcsolatosan. Ezt a projektet is sikerrel zártuk, további együttműködésekről egyeztetések zajlanak.

A projekt célja

A cél az volt, hogy a Team Flow rendszer csoportos agyhullám mérésére alkalmas funkcióját felhasználva mérésekkel és matematikai elemzéssel kíséreljük meg igazolni, hogy az élménypedagógia program hatása a résztvevők agyhullámváltozásai tekintetében is megmutatkozik és valóban képes új alapokra helyezni a figyelmüket, összetartásukat.

A projekt menete

A program során a résztvevőket 5 napon át mértük 3 csoportra osztva különféle élménypedagógiai és Team Flow tréningprogramok alatt. Ezen kívül még két tréneri csoport is mérésre került. A méréseket egyszerűen kezelhető és kényelmesen viselhető Muse EEG készülékekkel hajtottuk végre a Team Flow egyedi szoftveréhez hozzárendelve.

A projekt eredménye

A mérési eredmények elemzése azt mutatja, hogy az Élménypedagógiai program hatásossága a fiziológiai jelek szintjén visszaigazolt. A program hatásának jellemzője, hogy az utólagos mérések teamflow-értékeinek trendjei magasabbak, mint a program előtti teamflow-értékek trendjei. Az adatok elemzése az egyéni agyhullámtartományok értékei kapcsán (azaz magatartásformákhoz és mentális tevékenységekhez tartozó indikátorok) és a csoportos feladatatok, a résztvevők csoportkohéziója kapcsán is visszaigazolta a program hatásosságát.

A tréneri és a résztvevői csoportok között egyértelmű különbség volt látható. A tréneri csoportok teamflow értékei magasabbak, amik jól jelzik a trénerek összeszokottságát, a már egymással kiépült összhangot és együttműködési képességeket. A heti mérések eredményeinek elemzésekor a cirkaszemidián ritmus (a fáradtsági tényező) is megmutatkozott a résztvevők agyhullámaiban heti és napi bontásban is. Összevont eredményeik alapján a program végére a résztvevők 73%-a esetében az alfa tartományhoz tartozó mentális tevékenységek előtérbe kerültek, az állapotot könnyebben érik el.

A rendszereink

A Team Flow Measure, Team Flow Single és Team Flow Coach rendszer alkalmas arra, hogy az agyi jeleket frekvenciatartományonként (agyhullámonként) elkülönítse és különbséget tegyen az agyféltekékről érkező jelek és tudatállapotok között. A rendszerhez tartozó kiértékelő program és matematikai/statisztikai módszereink segítségével meg tudjuk állapítani a mért alanyok optimális tevékenységéhez tartozó zónákat, illetve megállapításokat tudunk tenni a mért alanyok aktuális stressz-szintjére és fókuszálási képességeire.

Az optimális zóna eléréséhez, tudatosításához, megtartásához tréningjavaslatokat tudunk adni. Rendelkezünk az ebből a célból fejlesztett harmonizáló, fejlesztő gyakorlatokkal, játékokkal, így a rendszer használatával felmérni és tanítani is tudjuk a stressz csökkentésének módjait és a kívánt tudatállapotok elérését.

Mindez sokrétűen hasznosítható büntetésvégrehajtási intézményekben, illetve bármilyen munkahelyi vagy fokozott stresszfaktorú környezetben.

Friss hírek

Döntéshozatal és az elme öröme

Döntéshozatal és az elme öröme

Alaptermészetünknél fogva törekszünk az egymással való harmóniára. Ha megteremtjük az azonos hullámhosszt, az egyetértés könnyebben és gyorsabban tud megjelenni.

További hírek