I. Közös pilot projektünk a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal

2019 tavaszán cégünk felkérést kapott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácstól, hogy folytassunk le egy kutatói pilot programot az akkreditált jobb agyféltekés rajztanfolyamuk módszerével. A projektet sikerrel zártuk, ami további együttműködést eredményezett.

A projekt célja

Ezen rajztanfolyam módszerének alkalmazói és oktatói pedagógiai gyakorlatukban azt tapasztalták, hogy a képzés pozitív hatással van az elme működésére.
A projekt célja az volt, hogy az Team Flow Measure rendszer kompetenciáit felhasználva mérésekkel és matematikai elemzéssel kíséreljük meg igazolni azt a hipotézist, hogy a jobb agyféltekés rajztanfolyam eredményezhet a fiziológiai jelek szintjén mérhető, a neuro-pszichológia tudományterülete szerint pedig értelmezhető elmeműködésbeli változást az alanyoknál, illetve hogy a tanfolyam nevéből adódóan redukálható-e az EEG jelek feldolgozása során értelmezhető tudatállapot változás pusztán a jobb agyféltekés működésben beálló változásokra. A méréseket egyszerűen kezelhető és kényelmesen viselhető Muse EEG készülékekkel hajtottuk végre a Team Flow egyedi szoftveréhez hozzárendelve.

A projekt menete

Minden mért alany esetében alapvonali csukott szemes mérés került elvégzésre, majd a tanfolyam első napján (még csupán a hozott képességekkel) a rajz elkészítése közben mértük az alanyok agyi jeleit. A tanfolyam elvégzését követően az alanyok záró rajzot készítettek már új képességeik birtokában, aminek elkészítését szintén mértük a rendszerrel. Az adatokat ezt követően nyers adat analízisnek vetettük alá és azt vizsgáltuk mely frekvenciatartományokban milyen típusú változások jelentkeztek az első rajz elkészítése közben mért adatokhoz képest. A megállapított eltérések és változások ezt követően pszichológiai, illetve adat-analízis szempontból kiértékelésre kerültek.

A projekt eredménye

A pilot projekt eredményei azt mutatják, hogy a tanfolyam résztvevőinek agyműködését a referencia-állapotukhoz képest általánosan rugalmasabb mentális működés mellett domináns módon jellemezték az alpha és theta agyhullám-tartományok, melyek a figyelemmel párosuló pihentető, nyugodt, érzékeny, befogadó, empatikus állapotok és viselkedésmódok jellemzői. Az eredmények feldolgozása nem igazolta a jobb agyféltekés működéssel kapcsolatos leegyszerűsített alapfeltételezést, ennél összetettebb jellemzők indikálták a tanfolyam előtti és utáni jelek közötti különbségeket, a megváltozott tudatállapotra utaló jeleket.

Az alanyok kifinomultabban és magasabb figyelmi szint mellett jobb ráhangolódással váltottak a különféle aktuálisan használt tudati tartományokhoz tartozó készség-szegmensek között. Az attribútumok matematikai feldolgozása során az egyes feldolgozott értékek szórása mutatott jellemző különbséget az „előtte” és „utána” fázisok között. Jellemzően a tanfolyam utáni rajzolás alatt ez az érték szignifikánsan magasabb volt.

A rendszereink

A Team Flow Measure, Team Flow Single és Team Flow Coach rendszer alkalmas arra, hogy az agyi jeleket frekvenciatartományonként (agyhullámonként) elkülönítse és különbséget tegyen az agyféltekékről érkező jelek és tudatállapotok között. A rendszerhez tartozó kiértékelő program és matematikai/ statisztikai módszereink segítségével meg tudjuk állapítani a mért alanyok optimális tevékenységéhez tartozó zónákat, illetve megállapításokat tudunk tenni a mért alanyok aktuális stressz-szintjére és fókuszálási képességeire.

Az optimális zóna eléréséhez, tudatosításához, megtartásához tréningjavaslatokat tudunk adni. Rendelkezünk az ebből a célból fejlesztett harmonizáló, fejlesztő gyakorlatokkal, játékokkal, így a rendszer használatával felmérni és tanítani is tudjuk a stressz csökkentésének módjait és a kívánt tudatállapotok elérését.

Mindez sokrétűen hasznosítható büntetésvégrehajtási intézményekben, illetve bármilyen munkahelyi vagy fokozott stresszfaktorú környezetben.

Friss hírek

Team Flow a világ körül

Team Flow a világ körül

2021. elején cégünket beválasztották a Külgazdasági és Külügyminisztérium által szervezett Smart Hungary utazókiállítás résztvevői közé.

További hírek