I. Közös pilot projektünk a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal

2019 tavaszán cégünk felkérést kapott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácstól, hogy folytassunk le egy kutatói pilot programot az akkreditált jobb agyféltekés rajztanfolyamuk módszerével. A projektet sikerrel zártuk, ami további együttműködést eredményezett.

A projekt célja

Ezen rajztanfolyam módszerének alkalmazói és oktatói pedagógiai gyakorlatukban azt tapasztalták, hogy a képzés pozitív hatással van az elme működésére.
A projekt célja az volt, hogy az Team Flow Measure rendszer kompetenciáit felhasználva mérésekkel és matematikai elemzéssel kíséreljük meg igazolni azt a hipotézist, hogy a jobb agyféltekés rajztanfolyam eredményezhet a fiziológiai jelek szintjén mérhető, a neuro-pszichológia tudományterülete szerint pedig értelmezhető elmeműködésbeli változást az alanyoknál, illetve hogy a tanfolyam nevéből adódóan redukálható-e az EEG jelek feldolgozása során értelmezhető tudatállapot változás pusztán a jobb agyféltekés működésben beálló változásokra. A méréseket egyszerűen kezelhető és kényelmesen viselhető Muse EEG készülékekkel hajtottuk végre a Team Flow egyedi szoftveréhez hozzárendelve.

A projekt menete

Minden mért alany esetében alapvonali csukott szemes mérés került elvégzésre, majd a tanfolyam első napján (még csupán a hozott képességekkel) a rajz elkészítése közben mértük az alanyok agyi jeleit. A tanfolyam elvégzését követően az alanyok záró rajzot készítettek már új képességeik birtokában, aminek elkészítését szintén mértük a rendszerrel. Az adatokat ezt követően nyers adat analízisnek vetettük alá és azt vizsgáltuk mely frekvenciatartományokban milyen típusú változások jelentkeztek az első rajz elkészítése közben mért adatokhoz képest. A megállapított eltérések és változások ezt követően pszichológiai, illetve adat-analízis szempontból kiértékelésre kerültek.

A projekt eredménye

A pilot projekt eredményei azt mutatják, hogy a tanfolyam résztvevőinek agyműködését a referencia-állapotukhoz képest általánosan rugalmasabb mentális működés mellett domináns módon jellemezték az alpha és theta agyhullám-tartományok, melyek a figyelemmel párosuló pihentető, nyugodt, érzékeny, befogadó, empatikus állapotok és viselkedésmódok jellemzői. Az eredmények feldolgozása nem igazolta a jobb agyféltekés működéssel kapcsolatos leegyszerűsített alapfeltételezést, ennél összetettebb jellemzők indikálták a tanfolyam előtti és utáni jelek közötti különbségeket, a megváltozott tudatállapotra utaló jeleket.

Az alanyok kifinomultabban és magasabb figyelmi szint mellett jobb ráhangolódással váltottak a különféle aktuálisan használt tudati tartományokhoz tartozó készség-szegmensek között. Az attribútumok matematikai feldolgozása során az egyes feldolgozott értékek szórása mutatott jellemző különbséget az „előtte” és „utána” fázisok között. Jellemzően a tanfolyam utáni rajzolás alatt ez az érték szignifikánsan magasabb volt.

A rendszereink

A Team Flow Measure, Team Flow Single és Team Flow Coach rendszer alkalmas arra, hogy az agyi jeleket frekvenciatartományonként (agyhullámonként) elkülönítse és különbséget tegyen az agyféltekékről érkező jelek és tudatállapotok között. A rendszerhez tartozó kiértékelő program és matematikai/ statisztikai módszereink segítségével meg tudjuk állapítani a mért alanyok optimális tevékenységéhez tartozó zónákat, illetve megállapításokat tudunk tenni a mért alanyok aktuális stressz-szintjére és fókuszálási képességeire.

Az optimális zóna eléréséhez, tudatosításához, megtartásához tréningjavaslatokat tudunk adni. Rendelkezünk az ebből a célból fejlesztett harmonizáló, fejlesztő gyakorlatokkal, játékokkal, így a rendszer használatával felmérni és tanítani is tudjuk a stressz csökkentésének módjait és a kívánt tudatállapotok elérését.

Mindez sokrétűen hasznosítható büntetésvégrehajtási intézményekben, illetve bármilyen munkahelyi vagy fokozott stresszfaktorú környezetben.

Friss hírek

Döntéshozatal és az elme öröme

Döntéshozatal és az elme öröme

Alaptermészetünknél fogva törekszünk az egymással való harmóniára. Ha megteremtjük az azonos hullámhosszt, az egyetértés könnyebben és gyorsabban tud megjelenni.

További hírek